Strojna obrada blokova motora

  • bušenje cilindara
  • piksiranje cilindara
  • honanje cilindara
  • ravnanje bloka motora